Prima pagina Contact
RECHIZITE SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020
1 Oct 2019 02:39

 In vederea asigurarii rechizitelor scolare pentru anul scolar 2019-2020, conform Ordonantei Guvernului nr. 33/2001, aprobata prin Legea nr. 126/2002, va comunicam calendarul actiunilor ce se vor derula in unitatea de invatamant in perioada 30.09.2019-04.09.2019:

- informarea elevilor si a parintilor sau a tutorilor legali asupra prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2001, aprobata prin Legea nr. 126/2002 privind acordarea de rechizite scolare gratuite;

- acordarea de sprijin la intocmirea dosarelor, potentialilor beneficiari ai legii;

- primirea si evaluarea dosarelor;

- stabilirea listei finale a beneficiarilor de rechizite la nivelul unitatii scolare, pe structura: clasa pregatitioare, clasa I, clasele II-IV, clasele V-VII, clasa a VIII- a.

Se acorda rechizite scolare elevilor din invatamantul de stat, primar si gimnazial, cursuri de zi, care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2019, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara. Prin familie se intelege sotul, sotia si copii aflati in intretinere, care locuiesc si se gospodaresc impreuna. Se asimileaza termenului de familie si persoana singura cu copii aflati in intretinere, care locuiesc si se gospodaresc impreuna.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din indemnizatiile de somaj, creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii de intretinere pentru copii incredintati sau dati in plasament, burse pentru elevi si studenti acordate in conditiile legii. Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se iau in considerare si arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, prodeuse de acestea.

In conformitate cu prevedrile H.G. nr.937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara  garantat in plata, incepand cu 01.01.2019 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 2080 lei lunar.

TERMEN DEPUNERE dosar la secretariatul scolii - VINERI, 04.10.2019, ORA 14.00.

NU SE IAU IN CONSIDERARE DOSARELE INCOMPLETE.

 

Asculta imnul scolii!
Versuri:
Link-uri utile

Ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele esenţiale.

Farfuridi, din