Prima pagina Contact
IN ATENTIA ELEVILOR CLASELOR aVIII-a PARTICIPANTI LA EVALUAREA NATIONALA - 2012
23 Jun 2012 00:54
 •  Probele scrise pentru Evaluarea Nationala incep la ora 09.00, moment in care se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, in fiecare sala in care se sustine examenul.
 • Accesul elevilor in sali este permis, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei, respectiv pana la ora 8.30, in fiecare zi in care se desfasoara probele scrise.

 • Inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a Evaluarii Nationale si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.

 • De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare si li se aduc la cunostinta consecintele nerespectarii acestor prevederi.

 • Elevii se aseaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate.

 • Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit.  

 • Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.

 • Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce elevii au început sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor.

 • Elevii primesc atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare.

 • Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit.

 • Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de invatamant.

 • Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, in plicuri, de la presedinte sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev.

 • La incheierea acestor operatiuni, incepe rezolvarea subiectelor de catre elevi.

 • Durata fiecarei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.

 • Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia.

 • Elevii care nu se afla in sala în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala în sesiunea respectiva.

 • In cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa.

 • In aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.

 • Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru.

 • Pentru proba de la disciplina  Matematica  elevii pot sa utilizeze instrumente de desen.

 • Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul.

 • Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.

 • Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. 

 • In cazul in care unii elevi, din diferite motive - corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

 • Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise.

 • Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionandu-se pe ele - Anulat - si se semneaza de catre cei doi asistenti.

 • Se interzice elevilor sa patrunda in clasa cu orice fel de lucrari: manuale,dictionare, notite, insemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare.

 • Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a lucrarii elevului eliminat.

 • Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor si sa ia masurile ce se impun.

 • De asemenea, asistentii nu permit elevilor sa comunice in niciun fel intre ei sau cu exteriorul, sa schimbe între ei lucrarile sau ciornele si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a prezentei metodologii.

 • In situatia în care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este eliminat din sala pentru frauda sau tentativa de frauda, presedintele marcheaza pe lucrare, cu cerneala sau pix rosu, -frauda-, pune nota 1 (unu) si semneaza.

 • Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini.

 • Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti.

 • Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

 • La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit.

 • Trei elevi raman în sala pana la predarea ultimei lucrari.

 • In cazul in care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen.

 • Candidatii aflati in aceasta situatie nu vor fi notati la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati in lista finala ca -eliminati- si nu li se va incheia media la Evaluarea Nationala.

Asculta imnul scolii!
Versuri:
Link-uri utile

N-am lăsat şcoala să interfereze cu educaţia mea.

Mark Twain